Som zodpovedný za logistiku...

Riešim optimalizáciu obalov aby som znížil logistické náklady...​
Požadujete potrebné množstvo v požadovanej kvalite v termíne a na adresu, kde je materiál potrebné? Všetky materiály, ktoré potrebujete, budeme držať pre vás skladom.

Chceli by ste riešiť obaly na európskej alebo globálnej úrovni? Potom sme pre Vás partnerom. Náš medzinárodný AIKA tím (Antalis International Key Account) pre kľúčových zákazníkov koordinuje obalovú logistiku na nadnárodnej báze.

Potrebujete znížiť náklady, navrhnúť efektivnejšie riešenie alebo len poradiť?

Chcete si otestovať baliaci materiál?

Chcete vidieť v prevádzke baliaci stroj skôr než sa preň rozhodnete? 

Uvažujete o obstaraní baliaceho zariadenia alebo chcete znížiť spotrebu baliaceho materiálu?


Zanalyzujeme Vaše obalové procesy a nájdeme Vám zdroje úspor. Využite našu ponuku komplexného obalového poradenstva. Obraťte sa na našich technických 

Ponúkame Vám riešenie…