Služby

Skúšobné laboratórium

5. Skúšobné laboratórium - chcete si otestovať baliaci materiál?

Na kontrolu kvality sa v našom stredisku Technology Center analyzujú jednotlivé typy obalových materiálov, najmä papier, lepenka a fólie. Toto zariadenie nám umožňuje vykonávať pravidelné kontroly kvality (v rámci systému riadenia kvality QMS) a zároveň tiež spolupracovať s našimi zákazníkmi na vývoji nových materiálov s vyššími úžitkovými vlastnosťami.

Vykonávame tu rôzne merania, skúšky a testy ako napr.

  • Pevnosť proti pretrhnutiu
  • Pevnosť v ťahu
  • Tržnú dĺžku
  • Odolnosť proti poveternostným podmienkam
  • Pádové skúšky (Drop test)
  • Odolnosti voči korózii
  • Lepiacu schopnosť
  • Crush test pri stohovaní
  • ​a ďalšie