PAPIERE A LEPENKY

na bežné balenie, prekladanie, prekrývanie a antikoróznu ochranu.