STREČOVÉ A ZMRŠŤOVACIE FÓLIE

na ochranu, balenie a fixáciu prepravovaného a skladovaného tovaru