Aktuality: "Organizačná zmena BRANOPAC CZ s.r.o."

Organizačná zmena BRANOPAC CZ s.r.o.

17. 02. 2021
Organizačná zmena BRANOPAC CZ s.r.o. photo

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že skupina Antalis sa v súlade so svojou dlhodobou stratégiou rozvoja divízie Packaging rozhodla pristúpiť k investíciám do nového informačného systému a k zmenám organizačnej štruktúry v Českej republike. Z rozhodnutia jediného akcionára dochádza s platnosťou od 1. 4.2021 k zlúčeniu českých spoločností Antalis s.r.o. a BRANOPAC CZ, s.r.o. fúziou do jednej spoločnosti Antalis s.r.o. Z uvedeného dôvodu bude ukončená činnosť spoločnosti BRANOPAC CZ na území Slovenskej republiky. 

Tento krok je reakciou skupiny na dlhodobý cieľ vytvárať konkurenčné výhody, využívať synergie a posilňovať rozvoj nových oblastí s cieľom poskytovať kvalitný servis a pružne reagovať na potreby zákazníkov k ich maximálnej spokojnosti.

Servis zákazníkom v oblasti balenia na Slovensku bude zabezpečovaný spoločnosťou Antalis, a.s.

Vaše prípadné dotazy prosím adresujte na obchodného riaditeľa BRANOPAC CZ pre Slovenskú republiku pana Richarda Bertoka, tel. +421 905 831 343.

 

Dokumenty k stiahnutiu:
 List pre zákazníkov zo Slovenska k stiahnutiu, .pdf 933kB 
List pre pre dodávateľov k stiahnutiu, .pdf 892kB

Letter for suppliers download, .pdf 980kB