Služby

Optimalizácia

4. Optimalizácia - potrebujete znížiť náklady, navrhnúť efektívnejšie riešenia alebo len poradiť?

PACK CONSULT – obalové poradenstvo - návrh úspor nákladov na balení.
Vypracujeme Vám analýzu vnútropodnikovej obalovej logistiky, baliacich prostriedkov a procesov balenia. Cieľom skúmania je lokalizovať možnosti úspor a spracovať návrhy na optimalizáciu baliacich procesov.

CORR CONSULT – optimálne riešenie antikoróznej ochrany

V rámci služby corrCONSULT preveríme proces vášho balenia a pripravíme pre vás optimálne riešenie s účinnou ochranou proti korózii. V rámci služby ponúkame analýzu kvality používaných antikoróznych VCI materiálov (Volatile Corrosion Inhibitor) a poradenstvo.
 

STRECH CONSULT – efektívne balenie pre logistické spoločnosti
Ponúkame analýzu súčasného balenia do strečovej fólie a aktuálne používaného materiálu. Na základe znalosti nových trendov, sme potom schopní navrhnúť optimálny a najefektívnejší spôsob balenia i materiál k nemu vhodný.