Informácie - keď potrebujete...

Kalkulačky

 • Vysúšadlá

  Sáčky s vysúšadlami sú plnené v jednotkách. Jedna jednotka vysúšadiel odpovedá asi 35g a predstavuje taký objem vysúšadiel, ktorý môže pohltiť min. 3g pri 20% relatívnej vlhkosti a 6g vodnej pary pri 40% relatívnej vlhkosti v rovnováhe so vzduchom pri 23°C (+-).

  Potrebný objem vysúšadiel v jednotkách je možné pre jednotlivé prípady zistiť na základe kalkulačného vzorca.

  Jednotky vysúšadiel podľa DIN 55473 odpovedajú približne týmto množstvám vysúšadiel:

  JEDNOTKY 1/6 1/3 1/2 1 2 4 8 16 32 80

  PRIBLIŽNÁ HMOTNOSŤ

  NÁPLNE V g

  6 12 18 35 70 145 285 540 1130 2825

   

  Viac o vysúšadlách nájdete TU

   

   

Slovník pojmov

 • ALU HLINÍKOVÁ FÓLIE (ALOBAL)

  Hliníková fólie je velmi poddajná a nepropustná pro světlo a vzduch, proto bývá používána pro balení produktů citlivých na vlhkost nebo kyslík. Pro zvýšení odolnosti jsou často laminovány na jiné materiály, například papír nebo plasty. Hustota: 2,7 kg/cm³.

 • ČÁROVÝ KÓD

  je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (nebo mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček (pro jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno- i dvourozměrné kódy). Každý čárový kód je tvořen sekvencí čar a mezer s definovanou šířkou. Ty jsou při čtení transformovány podle své sytosti na posloupnost elektrických impulsů různé šířky a porovnávány s tabulkou přípustných kombinací. Pokud je posloupnost v tabulce nalezena, je prohlášena za odpovídající znakový řetězec. Nositelem informace je nejenom tištěná čára, ale i mezera mezi jednotlivými dílčími čarami. Krajní skupiny čar mají specifický význam – slouží jako synchronizační pro čtecí zařízení, které podle nich generuje signál Start/Stop. Technická specifikace pak vyžaduje ochranné světlé pásmo bez potisku před a za synchronizačními čarami. Zkratka EAN znamená European Article Number. Nejčastější EAN kód a pravděpodobně nejčastější čárový kód vůbec je EAN-13

 • EXW (Ex Works)

  je mezinárodní dodací doložka Incoterms. Tato doložka stanoví, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy předá zboží k dispozici kupujícímu. Po převzetí tak splní prodávající svoji povinnost, ostatní náklady a výlohy dopravy do místa určení již obstarává kupující.

 • HDPE (Vysokohustotní polyethylen)

  High Density PolyEthylene je druhým nejrozšířenějším polymerem používaným v obalové technice. Vyniká odolností k vodnému prostředí, alkoholům, ketonům, zředěným roztokům kyselin a zásad. Má dobré mechanické vlastnosti, je odolný vůči vlhkosti, ne však vůči kyslíku a organickým látkám. Jeho nevýhodou je sklon k tzv. korozi za napětí - ve výrobcích z HDPE vznikají trhliny. Hustota: 0,935 do 0,965 kg/cm³

 • IZOTERMICKÝ KONTEJNER

  Obal zajišťující tepelnou izolaci náplně (obsahu)

 • KOROZE KOVŮ

  Je samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek měřitelnou změnu materiálu a může vést od ke změny vzhledu a omezení funkce až po úplný rozpad celistvosti. Koroze je způsobena elektrochemickými procesy. Hlavním činitelem koroze je vzdušný kyslík a nečistoty, které reagují s povrchem kovu a tak vzniká na povrchu kovů tenká tzv. pasivní vrstva. Tloušťka pasivní vrstvy je pouze několik nanometrů a pokud je stabilní chrání kov před dalšími reakcemi. Ochrana kovu před korozí znamená ochranu pasivní vrstvy.

 • LDM - LOŽNÝ METR

  Při rezervování nákladního prostoru v silniční dopravě je důležité propočítat potřebné ložné metry. Ložný metr (Lademeter ~ LDM) je normovaný rozměr a je to 1 metr ložného prostoru nákladního vozidla na délku. Při šířce nákladního vozidla cca 2,4 m odpovídá 1 ložný metr přibližně 2,4 m2 (2,4 m šířka x 1 m délka). Pokud budeme propočítávat, kolik ložných metrů zaberou palety ve voze, pak si musíme uvědomit, jak nejlépe využít prostor. Při rozměru EURO-palety 1,2 x 0,8 m je rovnáme do vozu vždy po délce. Znamená to tedy, že 3 EURO-palety skládáme 3 vedle sebe a zaberou 1,2 ložných metrů. U atypických palet je vždy nutné si propočítat jejich poskládání tak, aby zabraly ve voze co nejméně ložných metrů a cena přepravy se tak co nejvíce snížila. Nákladní soupravy jsou cca 6 - 7 m dlouhé v jednom nákladním prostoru. První část nákladního prostoru je součástí vozu, druhá je vlečena za vozem. Vysoké jsou většinou 3 m a široké 2,45 m. Jejich objem bývá 120 m3.

 • LDPE (Nízkohustotní polyethylen)

  Low Density PolyEthylene vyniká transparentností, ohebností, dobrou odolností vůči nárazu, olejům, chemikáliím, nepropustností pro vodní páru, svařitelností, snadnou zpracovatelností a také nízkou cenou. Lze použít samostatně, ale i v kombinaci s dalšími druhy polymerů ethylenu nebo s jinými obalovými materiály jako je hliník či papír. Jeho největším konkurentem je LLDPE. Hustota: 0,910 až 0,924 kg/cm3

 • LLDPE - STREČ FÓLIE / PRŮTAŽNÁ FÓLIE / STRETCH FÓLIE (LINEÁRNÍ NÍZKOHUSTOTNÍ POLYETHYLEN)

  Linear Low Density PolyEthylene má díky své pravidelné struktuře lepší mechanické vlastnosti a vyšší teplotu tání než LDPE o stejné hustotě. Velmi pružný, přilnavý, tepelně svařitelný, odolnolný vůči mastnotám či chemikáliím. K typickým aplikacím LLDPE patří průtažné a přilnavé fólie. Hustota: 0,916-0,940 kg/cm3.

 • MDPE (Středněhustotní polyethylen)

  Medium Density PolyEthylene má poněkud větší mechanickou pevnost, je tužší a méně propustný než LDPE o nižší hustotě. MDPE se zpracovává podobně jako LDPE, ale za vyšších teplot. Hustota: 0,925 až 0,940 kg/cm³.

 • MLLDPE (Metalocenový lineární nízkohustotní polyethylen)

  (Metalocen Linear Low Density PolyEthylene) Metalocenové kopolymery představují nejmladší a nejmodernější skupinu polymerů ethylenu. Dodávají obalovým fóliím mimořádnou pevnost, pružnost, odolnost a stabilitu. K typickým aplikacím mLLDPE patří průtažné a přilnavé fólie.

 • NOSNOST

  Největší dovolená hmotnost břemene, kterým lze trvale zatížit dopravní, přepravní nebo ukládací prostředek.

 • OBALOVÝ MATERIÁL (PACKAGING MATERIAL)

  je jakýkoliv materiál použitý k balení a přepravě. Obalové materiály se člení na primární, sekundární a terciální podle toho, zda jsou nebo nejsou v přímém styku s produktem. Primární obal je obvykle absolutní nejmenší jednotka pro distribuci, a jedná se o balení, které je v přímém kontaktu se skutečným obsahem. Sekundární obal se často používá zejména pro skupinyvýrobků. Třetí úrovní je terciární - přepravní obal. Ten pak slouží při manipulaci, přepravě a k ochraně zboží.

 • OCELOVÉ PÁSKY

  Jsou již tradičním a osvědčeným způsobem páskování. Vyznačují se vysokým stupněm pevnosti a používají se zejména při páskování velmi těžkých materiálů. Nevýhodou ocelových pásek je nízká odolnost vůči povětrnostním vlivům, která se však dá částečně eliminovat povrchovou úpravou (pozinkování, lakování).

 • PES PÁSKY

  Jsou vyrobeny z polyesterových vláken, které jsou k sobě slepeny speciálním lepidlem nebo jsou příčně propletené. PES pásky se vyznačují vysokou pevností a bílou barvou. Díky jejich měkkému materiálu jsou šetrné k přepravovanému zboží. Jejich velkou výhodou při kombinaci se sponou je možnost dotažení úvazu v průběhu dopravy, stejně tak je možné pásku po přepravě povolit a použít opakovaně.

 • PET PÁSKY

  Vyznačují se vyšší pevností než PP pásky. Díky této vlastnosti jsou vhodné pro balení zboží se změnou objemu v průběhu transportu. PET pásky mají zelenou barvu a často se využívají v dřevozpracujícím, stavebním nebo hutnickém průmyslu. Tyto pásky byly vyvinuty jako spolehlivá náhrada za ocelové vázací pásky.

 • PF (Poliyolefinové fólie)

  Několikavrstvý smrštitelný materiál, který má vysokou pevnost, je průhledný a je velmi odolný proti vnějším vlivům - vysoký stupeň ochrany proti vzduchu, mrazu a vlhkosti. Je vysoce odolný vůči fyzickému poškození. Typické použití pro balení potravin, kde dobře kopíruje tvar zboží.

 • PP (Polylpropylenové fólie)

  Jedno či více vrstevné fólie z nesmršťujícího materiálu, kde je třeba zachovat dobrou viditelnost produktu či popřípadě využít možnosti potisku obalu. Jsou hojně využívané v potravinářství, tiskařství, textilním průmyslu,.. Jedná se o kvalitní, pevný ale křehký materiál. Standardně je nabízen ve verzi BOPP, CPP a také BOPP Antifog.

 • PP PÁSKY

  jsou určeny zejména pro střední a lehčí aplikace zboží, které během přepravy příliš nemění svůj objem. Pásky jsou zpravidla černé, případně bílé.

 • PRŮTAŽNÁ (FIXAČNÍ) FOLIE - RUČNÍ A STROJNÍ

  Fólie vytváří optimální tlak na zboží, které fixujete na paletě. Fólie je vyrobena metodou „CAST“ z primárních LLDPE materiálů a neobsahuje regranuláty degradující její vlastnosti. Neobsahuje, nevyzařuje ani neuvolňuje zdraví škodlivé látky. Je vhodná k balení expedičního materiálu před poškozením nebo znehodnocením. Stabilizace zboží na paletách při expedici anebo při dlouhodobějším uskladnění proti prachu. Fólie má vynikající elektrostatickou přilnavost, vysokou pevnost a průtažnost. Dokonale se přizpůsobí balenému materiálu

 • PRŮTAŽNOST FÓLIE

  Je garantovaný poměr délky vyjádřený v procentech na jednotku délky. Například z 1m běžné délky při průtažnosti 150 % byste při použití předepínacího zařízení měli obdržet 2,5 m fólie. Dávejte si však pozor na udávané hodnoty průtažností. Někteří prodejci často uvádějí na místo garantované provozní průtažnost

 • PŘEKRÝVACÍ FÓLIE

  Fólie je určena k překrytí horní části zboží, které je následně fixováno na paletě průtažnou fólií.

 • PVC (Polyvinylchlorid)

  Je vysoce smrštitelná fólie, která je již překonána modernějšími materiály. Mezi její přednosti patří snadné použití (funguje téměř na všech typech strojů). I přesto, že ji některé firmy nabízí jako vhodné pro potravinářský průmysl, jedná se o výrobek s vysokým obsahem jedovatých látek - ftalátů (DEHP a DBP), které se uvolňují zejména při jejich svařování (chlór apod.) Další nevýhodou je také tvarová a barevná nestabilita - časem fólie křehne a mění barvu – žloutne.

 • Recyklační symboly (International Universal Recycling Codes)

  Slouží k jednoduššímu označování výrobků. Díky recyklačním symbolům je evidentní, z jakého materiálu je daný produkt vyroben.

  Skupina Kód Popis
  Plasty #1 PET(E) Polyethylentereftalát
    #2 PE-HD Polyethylen s vysokou hustotou
    #3 PVC Polyvinylchlorid
    #4 PE-LD Polyethylen s nízkou hustotou
    #5 PP Polypropylen
    #6 PS Polystyren
    #7 O Ostatní plasty
    #9 ABS Akrylonitrilbutadienstyren: Většina komponent počítače, mobily, ...
  Baterie #8 Olovo Olověný akumulátor
    #9 nebo #19 Alkaline Alkalický článek
    #10 NiCD Niklkadmiová baterie/td>
    #11 NiMH Nikl Metal Hydridová baterie
    #12 Li Lithiová baterie
    #13 SO(Z) SO baterie
    #14 CZ CZ baterie
  Papír #20 C PAP (PCB) Lepenka
    #21 PAP Jiný papír (časopisy, dopisy)
    #22 PAP Papír
    #23 PBD (PPB) Karton
  Kovy #40 FE Železo
    #41 ALU Hliník
  Dřevěné materiály #50 FOR Dřevo
    #51 FOR Korek
    #60 COT Bavlna
  Textilie #61 TEX Juta
    #62-#69 TEX Ostatní textil
  Sklo #71 GLS Bezbarvé sklo
    #72 GLS Zelené sklo
    #73 GLS Hnědé sklo

   

 • RECYKLÁT A TECHNOLOGICKÝ ODPAD

  V obou případech se jedná o zpracování LDPE fólie za účelem opakovaného použití. Rozdíl je v kvalitě. Technologický odpad je čistý materiál, který se vyrábí z odřezků fólie při její výrobě. Recyklát je vyroben z již znečištěného materiálu – druhotného odpadu (např. plněním, balením, potiskem).

 • UVI FÓLIE – ochranná teplem smrštitelná fólie (ULTRAVIOLET INHIBITOR)

  Fólie smrštitelná za tepla je speciálně vyvinuta pro balení, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči vnějším vlivům – povětrnostním podmínkám, vlhku, UV záření. Používá se pro balení velkých objemných celků. V procesu balení fólie při krátkodobém zahřívání horkovzdušnou pistolí změkne a následně kopíruje povrch baleného předmětu. Vychladnutím se její tvar fixuje a vytváří tak pevný obal.
 • VCI (Volatile Corrosion Inhibitor)

  VCI inhibitory (Volatile Corrosion Inhibitor) se používají k ochraně proti korozi, kde je nepraktické používat povrchové úpravy. Jedná se o těkavé sloučeniny, které se postupně uvolňují ze svých nosičů ( papír, fólie, páska, PP dutinkové desky, celulózové přířezy, roztoky, oleje, ..) do uzavřeného vzdušného prostoru kolem kovového výrobku uvnitř obalu. Na jeho povrchu vytvářejí neviditelný film chránící kov proti korozi.

 • VLNITÁ LEPENKA

  Jde o papír s vyšší plošnou hmotností vyráběný z několika vrstev, obvykle různého vlákninového složení. Použité suroviny jsou téměř z 90% získány recyklací a samotné lepenky jsou plně recyklovatelné a použitelné jako druhotná surovina. Neobsahují žádné škodliviny nebo zakázané chemické látky. Dvou- až sedmivrstvá struktura, ve které se střídají vrstvy hladké lepenky a zvlněné lepenky. Užití především pro výrobu kartonáže, krabic, obecně v obalové technice.

 • VLNITÁ LEPENKA DVOUVRSTVÁ

  obalový materiál vyráběný slepováním jedné vrstvy zvlněného papíru a hladké krycí vrstvy škrobovým lepidlem. Používá se na balení křehkého zboží, přířezy na podložky, nebo ochranné a tlumící vložky ve skupinových nebo přepravních obalech.

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Vyhlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme na zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Vyhlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.

Dajte nám prosím vedieť, ktoré dáta nám a našim partnerom dovolíte spracovať.


Technické údaje

Trvalo zapnuté

Webové stránky potrebujú technické údaje na správne fungovanie. Bez týchto dát by nebolo možné napríklad vyhľadávať, prehrať video alebo dokončiť objednávku v e-shope.

Marketingové údaje

Marketingové údaje nám prezradia, na ktoré reklamy ste klikli alebo ako sú naše kampane na sociálnych sieťach úspešné.