Aktuality: "Akvizícia Antalis spoločnosťou Kokusai"

Akvizícia Antalis spoločnosťou Kokusai

31. 03. 2020
Akvizícia Antalis spoločnosťou Kokusai photo

Oznámenie o akvizícii skupiny Antalis japonskou spoločnosťou Kokusai Pulp&Paper

Kokusai Pulp&Paper CO., Ltd. (ďalej len KPP, rok založenia 1924), je popredným japonským distribútorom papiera, lepenky, obalov a celulózy, ktorý pôsobí v Japonsku, Ázii a Austrálii, s objemom predaja vo výške zhruba 3,2 miliardy €.

Očakáva sa, že akvizícia spoločnosti Antalis spoločnosťou KPP prinesie spoločnosti celosvetové vedúce postavenie v oblasti distribúcie papiera, priemyselných obalov a materiálu pre divíziu Visual Communication na štyroch kontinentoch - v Ázii, Európe, Austrálii a Latinskej Amerike s posilnenou ponukou výrobkov a služieb zákazníkom a dodávateľov vo všetkých sektoroch a zemepisných oblastiach.

Novo vytvorená Skupina by mala generovať ročný obrat vo výške zhruba 5,3 miliardy €, vrátane 3,3 milióna tun predaného papiera.

Tlačová správa 31.3.2020

Press Release 31 March 2020