Aktuality: "Ako opakovane využívať obalové materiály pre úsporu nákladov a ochranu životného prostredia?"

Ako opakovane využívať obalové materiály pre úsporu nákladov a ochranu životného prostredia?

25. 02. 2021
Ako opakovane využívať obalové materiály pre úsporu nákladov a ochranu životného prostredia? photo

Analyzovaným prípadom je výrobca automobilov, ktorý má jedno logistické centrum, z ktorého posiela svoje komponenty do jednotlivých výrobných závodov. Za týmto účelom zákazník hľadá obaly, ktoré by bolo možné viackrát použiť na prepravu týchto dielov do jednotlivých závodov.

Obchodný profil zákazníka - výrobca osobných automobilov.

Účel projektu - optimalizácia nákladov na skladovanie a prepravu komponentov - hnacích hriadeľov.

Riešenie Antalis

Na skladovanie a prepravu komponentov sa použil sieťovaný kontajner so špeciálne navrhnutými vložkami - mriežky z odolného polypropylénu. Jednotlivé vrstvy sú prekladané papierom VCI, ktorý chráni hnacie hriadele pred koróziou. Toto riešenie umožňuje mnohonásobné použitie kontajnerov a minimalizuje tak množstvo vzniknutého odpadu. Kartónplastové mriežky sú navrhnuté tak, aby sa do nich zmestilo čo najviac komponentov.

Náš postup

  1. Analýza požiadaviek zákazníka
  2. Výber vhodných materiálov a optimalizácia ergonómie
  3. Kalkulácia úspor a optimalizácia skladovania
  4. Testy v reálnom prostredí
  5. Overenie zo strany zákazníka

Výhody riešenia

+ Úspora miesta - vďaka skutočnosti, že jednotlivé komponenty balenia je možné skladovať rozložené, tj. sú ploché a ľahko sa stohujú, čo znižuje náklady na skladovanie a prepravu.

+ Čistota - komponenty sa vďaka svojej otvorenej štruktúre ľahko čistia a neusádza sa na nich toľko prachu. Okrem toho sú veľmi odolné voči vplyvom počasia a chemickým látkam.

+ Opätovné použitie - PROPYwell, alebo inak kartonplast či polypropylén, je veľmi trvácny materiál, a odporúča sa pre opakované použitie pri balení. Tým sa zároveň zmenšuje množstvo odpadu.